ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng quý khách, sau khi truy cập vào website phobendoishop.art để tham khảo hoặc mua sắm, quý khách đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của chúng tôi.

Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng 1 website ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính quý khách. Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận trên đây, vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ info@phobendoi.art.

Khi sử dụng dịch vụ tại phobendoishop.art, quý khách sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được 1 tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của quý khách.

Ngoài ra, những thông tin cá nhân khác trong như tên tuổi, địa chỉ…. sẽ giúp Phố Bên Đồi nâng cao chất lượng phục vụ đến quý khách. Trong trường hợp thông tin do quý khách cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho quý khách, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quý khách. Khi có những thay đổi thông tin của quý khách, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản.

Quý khách phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Quý khách nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.

Khi sử dụng dịch vụ tại website phobendoishop.art, quý khách được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại.

Thông tin của quý khách tại sẽ được chúng tôi bảo mật và chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

 

Quý khách tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website phobendoishop.art.

Quý khách không được có những hành động (thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu cũng như hệ thống máy chủ của phobendoishop.art. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web ngay khi quý khách phát hiện ra lỗi hệ thống qua email info@phobendoi.art.

Quý khách không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị phobendoishop.art.

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website phobendoishop.art mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Phố Bên Đồi. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website phobendoishop.art.